Netkom Araç Takip Çözümleri

Netkom İle En Son Teknoloji


SAYISAL TELSİZ HABERLEŞME SİSTEMLERİ

.

MTM 700 pdf Dosyası İçin Tıklayınız.

.

MTH 800 pdf Dosyası İçin Tıklayınız.

 

TErrestrial Trunked RAdio (Netkom), MOTOROLA ve SETKOM´un da üyesi olduğu Avrupa Telekomünikasyon Standardizasyon Enstitüsü ETSI tarafından tanımlanmış olan yeni bir açık, sayısal trunk telsiz standardıdır.

1994 yılı Aralık ayında, kullanıcılar, üreticiler, operatörler ve telekomünikasyon kurumlarından oluşan tüm ilgili taraflar adına karar alabilecek bir forum oluşturmak amacıyla "Netkom Memorandum of Understanding" (MoU) kurulmuştur. Günümüzde Netkom Mou, 19 ülkeden 56 kuruluşu temsil etmektedir. Bu gruba Avrupa´nın telsiz sektöründe faaliyet gösteren tüm önemli üreticileri dahildir.

Netkom günümüzde Avrupa Telekomünikasyon Standardizasyon Enstitüsü, ETSI, tarafından tamamlanma aşamasına getirilmiş olup, Avrupa devletlerince de % 100 benimsenmiş bir standart olma niteliğini kazanmıştır. Netkom, ETSI´nin Özel Mobil Telsiz (PMR :Private Mobile Radio) ve Ortak Paylaşımlı Mobil Telsiz  (PAMR: Public Access Mobile Radio) ağları için desteklediği tek sayısal açık telsiz standardıdır ve profesyonel telsiz sektöründe rekabete dayalı geniş bir pazar yaratmaktadır. Kullanıcıların, cihazlarını farklı üreticilerden temin edebilmesine imkan veren "uyumlu donanım" avantajı mevcuttur.

Gerek özel, gerekse kamu sektöründe yer alan profesyonel telsiz kullanıcılarının, Netkom standardını ve sunduğu çok geniş kapsamlı özellikleri incelemesi ve gelecekteki Netkom uygulamalarını şimdiden planlamaları önerilmektedir.

Setkom, Türkiye´de ki kullanıcılarına, Motorola´nın Netkom Çözümü Dimetra IP´yi sunmaktadır.

Dimetra IP Telsiz Haberleşme Çözümü :

Digital Motorola Enhanced Trunked Radio (Sayısal Motorola Gelişmiş Trunk Telsizi ) kelimelerinden türetilen bir kısaltma olan Dimetra IP, Motorola´nın Netkom uyumlu telsiz çözümü ailesidir. Dimetra, tüm Netkom sistemleri gibi TDMA: Time Division Multiple Access  teknolojisi etrafında tasarlanmış bir sistemdir. Dimetra, sayısal PMR, sayısal hücresel telefon, mesaj ve veri haberleşme servislerinin sunduğu işlevleri bir araya getiren, sayısal trunk haberleşmesinin tüm avantajlarını içeren entegre bir sistem çözümüdür.

Motorola´nın Dimetra çözüm portföyü, açık standardın beraberinde getirdiği avantajların yanı sıra, onu diğer üreticilerden farklı kılan üstün nitelikler içermektedir. Dimetra sistem donanımı, ses kalitesi, sistem güvenilirliği, RF kapsama alanı, hizmet derecesi ve kritik görev işletimi gibi alanlarda en iyi performansı verecek şekilde tasarlanmıştır.

Dimetra IP Sistem Altyapısı :

Dimetra IP  Altyapısı, küçük bir bölgeyi kapsayan tek siteli ağdan, tüm bir ülkeyi kapsayan çok bölgeli ağlara kadar derecelendirilebilr. Dimetra IP Platformu, ek bölgelerin, ek telsiz merkezlerinin veya başka kaynakların ilavesiyle, mevcut sistemin tasarımını ve vermekte olduğu hizmeti etkilemeden, kapsama alanı genişletmesine imkan sağlayacak bir tasarıma sahiptir.

Dimetra IP Sistemi, birbirinden tamamen farklı gruplara aynı kaynakları kullanarak hizmet verebilmektedir. Bu gruplar böylelikle kendi haberleşme merkezleri, kendi ağ yönetim merkezleri işlevselliklerine "Sanal Özel Ağları" (VPN: Virtual Private Network) ile sahip olabilmektedirler. Aynı fiziksel ağın bir parçasını oluştururken VPN, diğer ağ kullanıcı gruplarına tamamen transparan veya görünmez olacaktır.

Dimetra IP Sisteminde kullanılan özel ağ mimarisinin sunduğu bir diğer avantaj da, bölgelerarası haberleşme trafiğinde, gerek birebir gerekse grup çağrılarında, çağrının bağlanma süresinin (call- set-up time) kısalığıdır. Dimetra IP sistemi altyapısında call-set-up, geleneksel, konvansiyonel hücresel telefon hiyerarşisine dayalı tüm çözümlerden çok daha hızlıdır.

Dimetra IP – Profesyonel Kuruluşlar için Telsiz İnternet Servislerinin Temelini Oluşturuyor.

Kuruluşların mobilitesi arttıkça, bilgiye erişimin, operasyonların mobilitesine paralel bir düzeye gelmesi zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır. Bilgiye erişimin iş ortamında halihazırda kullanılmakta olan veri kaynaklarına uyumlu bir yapıda olması da gereklidir ki; bu da doğal olarak internet çözümlerine erişim ve bunların kullanımı anlamına gelmektedir.

Pazar güçleri Motorola´nın telsiz ağlarının teknolojik gelişmesini Internet ile uyumlu olmaya itmektedir. Buna paralel olarak da Dimetra altyapısının gelişimi, telsiz dünyası ile internet dünyasının kesiseceği nokta olan, İnternet Protokolü (IP) bazlı, telsiz bilgi haberleşmesi dünyasına doğru, açık ve iyi tanımlanmış bir yönde süregelmektedir. IP bazlı Dimetra ağı çözümü, veri tabanlarına, özel uygulamalara, veri sistemlerine, web siteleri ve sayfalarına internet erişimini mümkün kılacaktır.

Dimetra IP Özel Uygulama Çözümleri :

Motorola ve Türkiye´deki partneri SETKOM, Dimetra IP Sistemleri üzerinden, kullanıcılarının özgün ihtiyaç ve uygulamalarına yanıt verebilecek aşağıdaki alanlarda telsiz çözümleri geliştirmek üzere değişik sistem elementlerini tedarik ve entegre edebilirler.

Veritabanı ve İnternet Erişimi
SCADA Sistemleri
Video İmaj Sistemleri
Biometric Güvenlik
Entegre Araç Çözümleri
Smartcard´a Dayalı Çözümler
Ses Tanıma
Telematic
GPS Uygulamaları
Kriptolu Çözümler.

Motorola Telsiz Sistemleri

  El Telsizleri
  Araç Telsizleri
  Lisansız Telsizler
  Aksesuarlar
  Kapalı Alan Haberleşme
  Röle ve Link Sistemleri

Filo ve Araç Takip Sistemleri

  Arvento Filo Yönetim Sistemleri
 
  Arvento Kullanıcı Girişi
  Arvento Referans Listesi
  Arvento Demo Görüntüleri

Güvenlik Sistemleri

  CCTV Kamera Sistemleri
Bekçi Tur Kontrol Sistemi
  El dedektörleri
  Kapı Dedektörleri
  Yönlendirme Bariyerleri
  Araç Altı İnceleme Cihazı
  X - Ray Cihazları
 

Yer Altı ve Maden Haberleşme

  Tünel Maden Kapalı Alan
  Geniş Alan Sistemleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2008
Netkom Bilişim ve Haberleşme Sistemleri San.Tic. Ltd. Şti. - Motorola Bölge Bayi